solidarita

stanice metra Strašnická

Strašnice

Slavné památce strašnického vysílače, který v bojích za osvobození Prahy ve dnech 5. až 9. května 1945 věrně plnil svoji povinnost od prvého okamžiku revoluce až do chvíle vítězství. Slavné památce onoho hlasu, který v příboji pětidenní bitvy vléval na vlně 415 m odvahu do srdcí bojovníků a naději do srdcí všech naslouchajících. Dík poštovním zaměstnancům, kteří se vysílače zmocnili a v činnosti jej udrželi. Dík statečným obráncům, kteří jej uhájili. Dík a věčná paměť všem chrabrým bojovníkům, kteří obětovali své životy za rozhlas revoluce

Trmalova vila

Sídliště Solidarita

Limuzská 10

Strašnické divadlo

KD Barikádníků

Nová strašnická škola

Bečvářův dvůr

Strašnický zámeček

Sokol Strašnice

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

ZÁKLADNÍ KÁMEN KOSTELA NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE POSVĚTIL 22.4. L.P. 1990 PAPEŽ JAN PAVEL II.

sídliště Skalka

stanice metra Skalka

Černomuški

zdroje