kobylisy

Víte, co všechno není v Ďáblicích? Kde sídlí česká obdoba CIA? Kde mají mají své bohoslužby pražští japonci a korejci? Jaká instituce sídlí v "drákulově"? Kde mají své ulice parašutisté a proč už neexistuje "Heydrichova zatáčka"?

Kobyliská střelnice

zde popravení

Až příliš dobře vzpomínám si na ten večer. Vladislav Vančura byl již několik týdnů zatčen a týrán gestapem. Seděli jsme rozechvěni u rozhlasového přijímače, abychom vyslechli zprávy o nových opatřeních nacistů a o vraždách, které slibovali. Když mezi prvními jmény popravených ozvalo se jméno Vančurovo, vstali jsme jako vymrštěni hrůzou ze svých židlí a bez dechu jsme strnuli. Vladislav Vančura! V tom jméně byla zasažena celá naše generace, byl v něm osud nás všech. V tom jméně byla krvavě zraněna celá naše země.

-- Jaroslav Seifert

Sídliště Ďáblice

Zatím se daří realizovat naše úmysly i v materiálu. Měli jsme prostě štěstí; dnes, kdy se tolik zvýšila potřeba výstavby v Praze, už by nešlo všechno realizovat tak snadno. Tady se neprojevoval nějaký ten tlak na architekty z důvodů problematických úspor.

-- arch. Viktor Tuček v roce 1973

koupaliště Ládví

kolektory

Úřad pro zahraniční styky a informace

Ve znaku našeho úřadu je Tacitovo "Sine ira et studio" (Annales 1.1). Heslo znamená "bez hněvu a zaujatosti", "bez zášti a přízně", "bez předsudků a vášní". Vyjadřuje, že sloužíme státu, a nikoli partikulárním zájmům.

Když chce jít na nákup, musí volat, aby ji provedli budovou, a čeká třeba dvacet minut, než pro ni přijdou. To samé je, když se domů vrací,

popsal pro TÝDEN (viz č. 13/14) strasti své klientky advokát Michal Hráský, podle jehož slov se osmdesátiletá žena musela dokonce podrobit prověrce na styk s utajovanými skutečnostmi

kostel u Jákobova žebříku

koupaliště Stírka

Kobylisy

Drákulov

Reinhard Tristan Eugen Heydrich

prominentní nacista, blízký spolupracovník Heinricha Himmlera, SS-Obergruppenführer a generál policie, šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA) a Bezpečnostní služby (SD), prezident Interpolu v letech 1940–1942, v letech 1941–1942 zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava. Podílel se na perzekuci Židů a posléze se stal jedním z hlavních organizátorů holocaustu. Předsedal konferenci ve Wannsee, která uvedla do praxe tzv. Konečné řešení židovské otázky. Jako zastupující říšský protektor využíval politiku cukru a biče – sociální výhody dělníkům pracujícím pro potřeby Třetí Říše a zároveň brutální perzekuci vůči neloajálním a nepřátelům

atentát

V důsledku atentátu na zastupujícího říšského protektora SS-obergruppenführera Heydricha se ustanovuje toto:
Článek I.
Na podkladě paragrafu nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o vyhlášení civilního výjimečného stavu ze > dne 27. září 1941 se s okamžitou účinností vyhlašuje civilní výjimečný stav nad celým protektorátem Čechy a Morava.
Článek II.
Na podkladě paragrafu 2 výše uvedeného nařízení nařizuji: Kdo osoby, které měly účast na spáchání atentátu, přechovává anebo jim poskytuje pomoc, anebo maje vědomost o jejich osobě nebo o jejich pobytu neučiní žádné oznámení, bude zastřelen se svou rodinou.
Článek III.
Tento výnos nabývá platnosti oznámením v rozhlase.
V Praze 27. května 1942

Zdroje