HlubočiceTento příběh se odehrává v Hlubočici. Pro ty, které o Hlubočici zatím neslyšeli, následuje přepis patřičného hesla z Encyklopedie méně známých států.

HLUBOČICE

Hlubočice patří mezi méně známé evropské státy. Sousedí s Rakouskem a Slovinskem, podle situacé též s Maďarskem nebo Itálií. Na jihu je ohraničena jezerem, kterému místní říkají "Moře". Území státu je tvořeno především povodím řeky Akvy a jejích přítoků, velikostně je srovnatelné s Lucemburskem. Krajina je kopcovitá, s vyjímkou delty řeky Akvy a uhelné pánve na východě země. Podnebí je kontinentální, vyskytují se zde však velmi silné přívalové deště.

Státní zřízení

Hlubočice je parlamentní demokracie. Hlavou státu je prezident, ale je to spíš symbolická funkce. Obecním úřadům jsou tradičně ponechány velké pravomoci. Hlavním městem je Markétov. Oficiálními jazyky jsou Panšproch (pův. umělý jazyk odvozený od Esperanta, dnes už "zlidověl") a Esperanto (které ale nikdo nepoužívá).

Zajímavostí je, že Hlubočice není národní stát. Neexistuje nic jako Hlubočická národnost, místní se (pokud mluví o různých národech) obvykle označují slovem Nia.

Hlubočice je neutrální stát. Není členem Evropské unie, ale je součástí Schengenského prostoru. Tradičně má velmi benevolentní celní předpisy, volný pohyb a pobyt osob prakticky není omezen. Za zboží se na hranicích neplatí clo, pouze je nutné mít uhrazený silniční poplatek (ten je nízký, ale silnice podle toho vypadají).

Stručná historie

Historie samostatné Hlubočice se začíná psát po první světové válce. Do té doby byla jen pohraniční oblastí různých státních útvarů. Hranice se často posouvala a tak na území dnešní Hlubočice vzniklo národnostně smíšené, ale jinak vcelku homogení obyvatelstvo se silnými vazbami v rámci regionu.

Po první světové válce došlo k takzvané emancipaci (v originále emancipo) při kterém se vlády chopili místní obyvatelé a s okolními státy vyjednaly podmínky, za kterých nově vzniklý státní útvar může existovat. Tehdy vznikla většina pozoruhodných specifik (bezcelní režim, Panšproch), kterými se tento stát liší od zbytku Evropy.

Druhá světová válka znamenala pro Hlubočici pohromu. Země byla obsazena maďarskými nacionalisty a ti zde zavedli vojenský režim. Většina místní produkce byla odvážena do Maďarska...

| úřední název | kk | +----+----+ | ll | ll |